Emtec FPA Touch – Meranie Zeta potenciálu dispergovaných vlákien

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie dreva, celulózy a papiera / Emtec FPA Touch – Meranie Zeta potenciálu dispergovaných vlákien

Popis:

FPA Touch, https://www.emtec-electronic.de/en/fpa-touch-fiber-potential-analyzer.html je veľmi moderný plne automatický merač Zeta potenciálu dispergovaných vlákien a papieroviny.
Princíp: je navrhnutý na stanovenie zeta potenciálu vlákien podľa Helmholtzovej-Smoluchowského rovnice súčasným meraním vodivosti, tlaku a merania prúdového potenciálu z prúdenia kvapaliny cez filtračnú vrstvu vlákien (streaming current potential). Vrstva vlákien sa pôsobením podtlaku automaticky vytvára na sitovej elektróde v meracej komore FPA. Pravidelnou zmenou vákua počas merania sa difúzna časť elektrickej dvojvrstvy absorbovaná na vláknach pohybuje s prúdom kvapaliny a vytvárajú elektrokinetický potenciál tzv. prúdový potenciál meraný clonou a prstencovou elektródou.

FPA Touch! Zapožičaný dlhodobo spoločnosťou EMTEC.

Služby:

Znalosť nábojov vlákien v buničine je kľúčom k optimalizácii dávkovania chemických pomocných látok, ktoré by sa mali absorbovať na povrch vlákna. Väčšinou negatívne (aniónové) nabité vlákno absorbuje pozitívne (katiónové) nabité prísady v procese výroby papiera. Optimalizované dávkovanie takýchto pomocných látok vždy závisí od zeta potenciálu v buničine.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD., Ing. Ida Skotnicová, PhD.

stefan.suty@stuba.sk
ida.skotnicova@stuba.sk