Popis:

Instron je univerzálny prístroj na meranie ťahových vlastností materiálov. Elektromechanický univerzálny testovací stroj Instron 3365 s nízkou silou vykonáva ťahové, tlakové, ohybové, odlupovacie / odtrhávacie a iné mechanické skúšky materiálov a výrobkov podľa ASTM, ISO a ďalších priemyselných noriem. Testovací systém Instron 3365 s nízkou silou testuje materiály a výrobky od mikroelektroniky a biomateriálov po plasty, textil, kovy a kompozitné materiály až do sily 50 kN. Jedná sa o stolový testovací stroj s dvoma stĺpmi v silovom rozsahu od 0,02 N do 50 kN. Vyznačuje sa presnosťou meraní sily s maximálnou odchýlkou 0,5 % meranej hodnoty od 0,5% rozsahu snímača. Zber dát prebieha frekvenciou 500 Hz pri použití softvéru Bluehill. Plné ovládanie stroja je riadené z PC so softvérom.

Instron 3365, prístroj je dlhodobo zapožičaný firmou Civest Slovakia, spol. s r.o.

Služby:

Prístroj sa používa hlavne na meranie ťahových vlastností (tržné zaťaženie, index pretrhnutia, ťažnosť pri pretrhnutí, absorpcia ťahovej energie) pre lignocelulózové materiály podľa normy STN ISO 1924-2 (50 0340). Je možné ho naprogramovať aj na skúšky materiálov podľa iných noriem a postupov.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD., Ing. Ida Skotnicová, PhD.

stefan.suty@stuba.sk
ida.skotnicova@stuba.sk