Elementar Vario Macro Cube CHNS/CL – Elementárna analýza

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie dreva, celulózy a papiera / Elementar Vario Macro Cube CHNS/CL – Elementárna analýza

Popis:

Vario Macro Cube je určená na simultánnu analýzu uhlíka, vodíka, dusíka a síry a ponúka ďalšie možnosti na stanovenie kyslíka, chlóru a celkového anorganického uhlíka (TIC). Od farmaceutík v rozsahu 100 mikrogramov po 20 miligramov kvapalných palív až po 1,5 gramu pôdnych vzoriek – EA Cube sa perfektne prispôsobí všetkým požadovaným analytickým potrebám v elementárnej analýze s najvyššou precíznosťou a presnosťou. Vďaka svojej nenáročnej konštrukcii je CUBE optimalizovaná pre bezobslužnú prevádzku 24 hodín 7 dní v týždni.

Výnimočná elementárna koncentrácia a rozsah veľkosti vzorky: 1 µg elementárne koncentrácie, 40 mg pre C a 1,5 g pre anorganické vzorky.
Simultánna analýza prvkov CHNS (O sa dopočítava) aj pre sub-µg koncentrácie síry.

Služby:

Vario Macro Cube je určená na simultánnu analýzu uhlíka, vodíka, dusíka a síry a ponúka ďalšie možnosti na stanovenie kyslíka, chlóru a celkového anorganického uhlíka (TIC).

Kontaktná osoba: Ing. Igor Šurina, PhD., Ing. Aleš Ház, PhD.

igor.surina@stuba.sk,
ales.haz@stuba.sk