Superkritický extraktor SFT-150

Popis:

Superkritický fluidný extraktor využíva kombináciu zvýšenej teploty (do 200°C) a tlaku oxidu uhličitého (10 000 psi/690 bar). Môže pracovať vo fluidnom alebo vsádzkovom režime. V prípade fluidného režimu je možné taktiež používať ďalšie prídavné rozpúšťadlo. Výsledkom je extrakčný proces za superkritických podmienok oxidu uhličitého. Objem extrakčnej nádobe je 500 a 2000 ml.

Služby:

Extrakcia tuhých a polotuhých vzoriek. Extrakcia za zvýšenej teploty a tlaku s možnosťou použitia ďalšieho rozpúšťadla. Priestor extraktora môže tiež slúžiť na úpravu matrice pomocou CO2 za superkritických podmienok.

Kontaktná osoba: Ing. Aleš Ház, PhD.

ales.haz@stuba.sk