Thermo Scientific™ Dionex ASE 350 – Zrýchlený rozpúšťadlový extraktor

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie dreva, celulózy a papiera / Thermo Scientific™ Dionex ASE 350 – Zrýchlený rozpúšťadlový extraktor

Popis:

Accelerated Solvent Extractor/ Zrýchlený rozpúšťadlový extraktor (ASE) využíva kombináciu zvýšenej teploty (do 200°C) a tlaku (100 bar) s bežnými rozpúšťadlami na zvýšenie účinnosti extrakčného procesu. Výsledkom je automatizovaný proces, rýchlejšie časy extrakcie a výrazné zníženie použitia rozpúšťadla. ASE poskytuje technológiu na extrakciu akejkoľvek tuhej vzorky rozpúšťadlom. Metódy ASE sú zavedené a akceptované v environmentálnom, farmaceutickom, potravinárskom, polymérnom a spotrebnom priemysle.

Služby:

Extrakcia tuhých a polotuhých vzoriek umožňuje celkovú prípravu vzoriek. Extrakcia za zvýšenej teploty a tlaku s použitím jedného alebo kombináciou viacerých rozpúšťadiel. Za účelom získania extraktov, stanovenia zloženia alebo úpravy matrice. ASE 350 je určený pre prácu v oblasti environmentálne, biotechnologické, farmaceutické, chemické, potravinárske. Podporuje automatizáciu spracovania až 24 vzoriek (ciel) s objemami do 100 ml.

Kontaktná osoba: Ing. Aleš Ház, PhD.

ales.haz@stuba.sk