In-vivo NMR spektrometer

Home / Centrálne laboratóriá / In-vivo NMR spektrometer

Popis:

In-vivo NMR spektrometer s 4,7 T magnetom (Varian – SISCO 200 MHz), pre NMR zobrazovanie a spektroskopiu. Vhodný pre výskum na experimentálnych zvieratách.

Služby:

Kontaktná osoba: Ing. Michal Kaliňák, PhD.

+421 (2) 59 325 777
michal.kalinak@stuba.sk