NMR spektrometer 300 MHz

Home / Centrálne laboratóriá / NMR spektrometer 300 MHz

Popis:

NMR spektrometer vysokého rozlíšenia s 7,05 T magnetom (Varian Unity-Inova 300 MHz), vybavený sondou na vzorky v kvapalnej fáze. Pracovná frekvencia v rozsahu 30 – 300 MHz. Vhodný pre organické molekuly.

Služby:

Kontaktná osoba: Ing. Michal Kaliňák, PhD.

+421 (2) 59 325 777
michal.kalinak@stuba.sk