NMR spektrometer 600 MHz

Home / Centrálne laboratóriá / NMR spektrometer 600 MHz

Popis:

NMR spektrometer vysokého rozlíšenia s 14,1T magnetom (Varian/Agilent VNMRS 600 MHz), vybavený 4 sondami na vzorky v kvapalnej a tuhej fáze. Pracovná frekvencia v rozsahu 60 – 600 MHz (jadrá 15N až 1H).

Služby:

Kontaktná osoba: Ing. Michal Kaliňák, PhD.

+421 (2) 59 325 777
michal.kalinak@stuba.sk