Popis:

DSC umožňuje hodnotenie základných termických veličín polymérov – teploty topenia Tt, teploty kryštalizácie Tc, teploty sklovitého prechodu Tg, ako aj tepelné efekty prechodov prvého poriadku – entalpiu topenia ΔHt a entalpiu kryštalizácie ΔHc v dynamických podmienkach ohrevu resp. chladenia. Taktiež prístroj umožňuje hodnotenie termického chovania sa polymérov pri izotermických podmienkach merania a následné vyhodnotenie kinetiky kryštalizácie.

Technická špecifikácia:

  • teplotný rozsah -180 – 750°C
  • rýchlosť ohrevu do 500 K/min
  • rýchlosť chladenia do 150 K/min

Služby:

Hodnotenie základných termických veličín polymérov.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk