OC analyzátor (Vario TOC Cube, Elementar)

Popis:

Prístroj na meranie obsahu organického uhlíka v kvapalných a tuhých vzorkách.

Služby:

Kontaktná osoba: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.

+421 (2) 59 325 387
miroslav.hutnan@stuba.sk