Elektroforetický analyzátor EA 102

Popis:

Elektroforetický analyzátor – v dvojkolónovom usporiadaní na meranie koncentrácií organických a anorganických aniónov a katiónov.

Služby:

Kontaktná osoba: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.

+421 (2) 59 325 387
miroslav.hutnan@stuba.sk