UV-VIS Spektrofotometer UV-6300PC

Popis:

Vlnová dĺžka v rozmedzí 190 nm – 1100 nm. Analýza možná aj v spojení s PC (UV-Vis Analyst software).

Služby:

Štandardná fotometria: absorbancia, transmisia, koncentrácia. Kvantitatívna analýza a kinetika. Multi-wavelength scan a spectrum scan. DNA/RNA a proteínová analýza.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.

+421 (2) 59 325 148, +421 (2) 59 325 746
viktor.milata@stuba.sk