Glass Oven B-585 Kugelrohr

Popis:

Zariadenie na destiláciu, sublimáciu, vymrazovanie a sušenie malých vzoriek. Kapacita sušiarne 100 – 250 ml. Kapacita destilácie 5 – 40 ml, pripojenie na zdroj vákua. Nastaviteľná rýchlosť otáčok 0 – 50 rpm. Nastaviteľný teplotný rozsah 40 – 300 °C. Nastaviteľný uhol sklonu 0 – 90°, možnosť vytvorenia vlastného programu.

Služby:

Destilácia, sublimácia, vymrazovanie a sušenie malých vzoriek.

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Fischer, PhD.

robert.fischer@stuba.sk