Digitálny polarimeter P-2000 (Jasco)

Popis:

Zariadenie na meranie napr. optických otáčavostí chirálnych zlúčenín. Bližšia špecifikácia na stránke výrobcu.

Služby:

Kontaktná osoba: Ing. Matej Babjak, PhD.

matej.babjak@stuba.sk