Popis:

Laboratórium umožňujúce vykonávať všetky preparatívne činnosti v atmosfére inertného plynu. Inertný plyn – dusík.

Služby:

Vykonávanie všetkých preparatívnych činností v atmosfére inertného plynu.

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Fischer, PhD.

robert.fischer@stuba.sk