HPLC-MS analytická stĺpcová chromatografia

Popis:

Automatická kvapalinová chromatografia s výstupom na UV a MS detektor.

Služby:

Rýchla analýza reakčných zmesí (do 7 min.) bez predchádzajúceho spracovania. Možnosť použitia rôznych kolón v závislosti od typu zlúčeniny. Precízne určovanie pomeru izomérov a možnosť vytvorenia vlastných deliacich programov.

Kontaktná osoba: Ing. Matej Babjak, PhD.

matej.babjak@stuba.sk