Popis:

Pec pre základné použitie s riadeným nábehom i poklesom teploty. Regulátor HT60B, objem 9,4 l. Maximálna teplota 1100 °C, s vetracím komínom, programovateľná s hodinami reálneho času.

Služby:

Kontaktná osoba: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.

+421 (2) 59 325 148, +421 (2) 59 325 746
viktor.milata@stuba.sk