Anton Paar Beer Alcolyzer ME

Home / Ústav biotechnológie / Anton Paar Beer Alcolyzer ME

Popis:

Prístroj na meranie obsahu alkoholu na báze NIR, hustoty, špecifickej hmotnosti a koncentrácie kvapalín na princípe oscilujúcej U-trubice (technológia Anton Paar), zákalu, farby a pH.

Služby:

Analytický systém umožňujúci analýzu všetkých druhov pív vrátane nealkoholických, ich zmesí, fermentujúcich pív, alkoholických muštov a melasy na výrobu bioetanolu. Prístroj stanovuje v jednom meracom cykle obsah alkoholu, hustotu roztoku, koncentráciu extraktu, stupeň fermentácie, energetickú hodnotu, farbu, pH a zákal.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.

+421 918 674 493
daniela.smogrovicova@stuba.sk