Popis:

UV VIS spektrofotometer Specord 250+ je vhodný na merania spektier od 190 do 1100 nm, spektrálne rozlíšenie ± 0,5 nm, fotometrická presnosť ± 0,004 A pri A = 1.

Služby:

Výber techniky a príprava vzorky na UV VIS merania: Najjednoduchšia cesta je meranie vzorky v kyvete o určitej hrúbke majúcej okienka z KBr alebo NaCl. V poslednej dobe sa veľmi často uplatňuje technika metódy zoslabenia úplného odrazu (ATR). Ďalšou variantou je tzv. nujolová technika, v ktorej je prášková vzorka homogenizovaná s malým množstvom parafinového oleja a výsledná suspenzia je potom meraná medzi dvomi KBr nebo NaCl okienkami vo forme tenkej vrstvy.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.

+421 (2) 59 325 209
peter.segla@stuba.sk