Všeobecné zariadenie pre váženie vzoriek

Home / Ústav potravinárstva a výživy / Oddelenie potravinárskej technológie / Všeobecné zariadenie pre váženie vzoriek

Popis:

Analytické váhy s presnosťou 1 mg a 0,1 mg predstavujú základ pri vážení vzoriek pred ďalšou analýzou.

Služby:

Váženie vzoriek s presnosťou 1 mg a 0,1 mg.

Kontaktná osoba: doc. Ing. František Kreps, PhD.

+421 948 020 272 (mobil)
frantisek.kreps@stuba.sk