Sušiareň s nútenou cirkuláciou sušiaceho vzduchu

Home / Ústav potravinárstva a výživy / Oddelenie potravinárskej technológie / Sušiareň s nútenou cirkuláciou sušiaceho vzduchu

Popis:

Sušiareň ponúka využitie pri reakčných a skladovacích pokusoch (okrem sušenia materiálov), kde je žiadané presné dodržanie teploty. Vďaka nútenej cirkulácii sušiaceho vzduchu a mikroprocesorovej regulácii umožňuje temperovanie od +5 °C nad teplotou okolia do +300 °C s definovanou rýchlosťou nábehu teploty a odchýlkou od nastavenej teploty ± 0,7 – 1,8 °C.

Služby:

Sušenie potravín a materiálov, reakčné pokusy a skladovacie pokusy.

Kontaktná osoba: doc. Ing. František Kreps, PhD.

+421 948 020 272 (mobil)
frantisek.kreps@stuba.sk