Metrohm Autolab

Home / Ústav analytickej chémie / Metrohm Autolab

Popis:

Potenciostat/galvanostat s modulmi umožňujúci všetky elektrochemické merania a so softvérom pre široký rozsah elektrochemických techník a analýzu dát.

Služby:

Elektrochemické stanovenie štruktúrne a biologicky zaujímavých látok v oblasti farmaceutickej, klinickej, potravinárskej a environmentálnej stopovej analýzy za využitia nových a perspektívnych elektródových materiálov, sledovanie redoxných vlastností látok a materiálov.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.

lubomir.svorc@stuba.sk