Popis:

Meranie UV a VIS spektier kvapalných a tuhých látok a ich roztokov, možnosť merania spektra rozptýleného svetla.

Služby:

Meranie UV a VIS spektier.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.

+421 918 674 325
alexander.kaszonyi@stuba.sk