Filtračná odstredivka Rapide RC 20

Popis:

Preparatívna filtračná odstredivka s úžitkovým objemom 1,2 l, max. 3000 ot/min, max. G=1006 na odstreďovanie suspenzií tuhých častíc vo vodných a organických rozpúšťadlách.

Služby:

Delenie suspenzií v preparatívnom meradle.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.

+421 (2) 59 325 254, +421 918 674 254 (mobil)
milan.polakovic@stuba.sk