Popis:

Sprejová sušiareň Büchi B-290 na sušenie kvapalných vzoriek rozprašovaním v prúde plynu. Kapacita až 1 l/h suroviny. Meniteľné parametre: prietok suroviny, teplota plynu až do 220°C, prietok plynu 200-800l/h, priemer rozprašovacích trysiek (0,7 a 1,4 mm). Veľkosť pripravených častíc: 2-25 µm.

Služby:

Sprejové sušenie kvapalných vzoriek (vodné roztoky, organika).

Kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.

+421 (2) 59 325 254, +421 918 674 254 (mobil)
milan.polakovic@stuba.sk