Membránové zariadenie Sartoflow Advanced

Popis:

Laboratórny systém na membránovú mikrofiltráciu, ultrafiltráciu a diaflitráciu v režime filtrácie s tangenciálnym tokom. Filtračná plocha je 0,1-2,1 m2. Stanica obsahuje recirkulačnú nádobu s objemom 10 l, čerpadlá, držiak na filtračné kazety, meracie a regulačné zariadenia, riadiaci systém.

Služby:

Membránová mikrofiltrácia, ultrafiltrácia a diafiltrácia, zakoncentrovanie roztokov, odstránenie tuhých častíc.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.

+421 (2) 59 325 254, +421 918 674 254 (mobil)
milan.polakovic@stuba.sk