Rotačná odparka Rotavap R-220

Popis:

Rotačná vákuová odparka od firmy Büchi (Flawil, Švajčiarsko) s vyššou kapacitou; rýchlosť destilácie etanolu cca 15 L/h; otáčky 1-150 rpm; max. objem suroviny v destilačnej banke 20 L; max. objem destilátu 10 L; možnosť kontinuálnej prevádzky.

Služby:

Destilácia za zníženého tlaku; zahusťovanie roztokov neprchavých termolabilných látok.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.

+421 (2) 59 325 254, +421 918 674 254 (mobil)
milan.polakovic@stuba.sk