Popis:

Mikroskopia atomárnych síl. Meracie módy: kontaktný (C-AFM), semikontaktný a nekontaktný (Tappi, NC-AFM), tunelový mikroskop (STM) pre vodivé vzorky, skener 5×5 mikro-m, rozlíšenie 1 nm, softvér pre 2D a 3D zobrazenie povrchu.

Služby:

Zobrazenie topografie hladkých povrchov so submikrónovým a nanometrovým rozlíšením, 3D zobrazenie s vysokým rozlíšením vo všetkých smeroch (x,y,z) zvlášť v zvislej osi z, stanovenie objektívnej drsnosti skenovanej plochy, meranie tvarových charakteristík textúry povrchu s nanometrovou presnosťou.

Kontaktná osoba: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.

milan.mikula@stuba.sk