Popis:

Plynový chromatograf (Agilent 7980) vybavený MS detektorom (Agilent MSD 5975) s EI a CI iónovým zdrojom.

Služby:

Stanovenie organických zlúčenín vo vzorkách potravín, životného prostredia a telových tekutín.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.

+421 (2) 59 325 283
ivan.spanik@stuba.sk