GCxGC-MS (FID, ECD)

Home / Ústav analytickej chémie / GCxGC-MS (FID, ECD)

Popis:

Komprehenzívny plynový chromatograf (Agilent 7890) s quadrupólovým hmotnostným spektrometrom (Agilent MSD 5975) s EI a CI iónovým zdrojom vybavený FID a ECD detektorom.

Služby:

Stanovenie organických zlúčenín vo vzorkách potravín, životného prostredia a telových tekutín.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.

+421 (2) 59 325 283
ivan.spanik@stuba.sk