GCxGC-HR-TOF-MS

Home / Ústav analytickej chémie / GCxGC-HR-TOF-MS

Popis:

Komprehenzívny plynový chromatograf (Agilent 7890) s preletovým vysokorozlišovacím hmotnostným spektrometrom (LECO Pegasus HRT) vybavený GERSTEL multipuprope autosamplet (SBSE, SPME, DHS, HS) s EI a CI iónovým zdrojom.

Služby:

Stanovenie organických zlúčenín vo vzorkách potravín, životného prostredia a telových tekutín.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.

+421 (2) 59 325 283
ivan.spanik@stuba.sk