Popis:

Je možné merať kvapalné, tuhé, práškovité aj gélovité vzorky materiálov.

Služby:

Röntgenový fluorescenčný analyzátor - kvalitatívne aj kvantitatívne stanovenie prvkov vo vzorke.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.

+421 910 969 129 (mobil), +421 (2) 57 294 536
pavel.timar@stuba.sk