UV-VIS Spektrometer Evolution 220

Popis:

PC a softvér na vyhodnotenie spektier.

Služby:

Meranie spektier látok vo viditeľnej a UV oblasti.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.

+421 910 969 129 (mobil), +421 (2) 57 294 536
pavel.timar@stuba.sk