Popis:

TK so softvérom na vyhodnotenie snímkov.

Služby:

Termovízna kamera - záznam nielen statických ale aj pohybujúcich sa objektov.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.

+421 910 969 129 (mobil), +421 (2) 57 294 536
pavel.timar@stuba.sk