SOLARTRON SI 1287A + SI 1260 (Impedance Gain-Phaze Analyzer)

Home / Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov / Oddelenie anorganickej technológie / SOLARTRON SI 1287A + SI 1260 (Impedance Gain-Phaze Analyzer)

Popis:

Zariadenie na elektrochemické (galvanostatické/potenciostatické/chrono) merania; testovanie koróznej odolnosti materiálov.

Služby:

Sledovanie elektrochemických vlastností materiálov v roztokoch (vodné/nevodné); meranie koróznej odolnosti kovových materiálov pomocou elektrochemických metód (+impedančné merania).

Kontaktná osoba: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.

+421 (2) 59 325 560
miroslav.gal@stuba.sk