Popis:

Zariadenie s krížovým tokom fáz na nanofiltráciu alebo reverznú osmózu. Konduktometrické stanovenie obsahu solí v permeáte. Pracovné tlaky do 70 Bar. Vzorky 3-5l.

Služby:

Testovanie rôznych polymérnych membrán na požadovanú separáciu.

Kontaktná osoba: Ing. Mário Mihaľ, PhD.

mario.mihal@stuba.sk