Popis:

Vsádzkové zariadenie na mikrofiltráciu alebo ultrafiltráciu roztokov. Pracovné tlaky do 5 bar. Vzorky 300-500 ml.

Služby:

Testovanie rôznych polymérnych membrán na požadovanú separáciu.

Kontaktná osoba: Ing. Mário Mihaľ, PhD.

mario.mihal@stuba.sk