Popis:

Zariadenie s krížovým tokom fáz v rúrkovom keramickom module na mikrofiltráciu alebo ultrafiltráciu roztokov. Pracovné tlaky do 1,2 Bar. Vzorka 3-5l.

Služby:

Testovanie rôznych keramických membrán na požadovanú separáciu. Škála veľkosti pórov membrány (cut-off).

Kontaktná osoba: Ing. Mário Mihaľ, PhD.

mario.mihal@stuba.sk