Popis:

Meranie veľkosti častíc v rozmedzí 20 (nano-m) -2000 (micro-m) analýzou uhla zalomenia laserového lúča. Možnosť merať vzorky kvapalných suspenzie častíc, ako aj suché vzorky prachov bez prídavku kvapaliny.

Služby:

Meranie veľkosti častíc v suspenziách. Meranie veľkosti častíc v suchých vzorkách-prachoch.

Kontaktná osoba: Ing. Mário Mihaľ, PhD.

mario.mihal@stuba.sk