Popis:

Meranie veľkosti častíc v rozmedzí 3,8 (nano-m) – 0,1 (micro-m) analýzou dynamiky rozptylu laserového lúča. Meranie v kvapalných vzorkách. Meranie zetapotenciálu, spojené s automatickou titráciou a závislosťou od pH. Vzorka 1ml.

Služby:

Určenie veľkosti nanočastíc. Meranie zetapotenciálu, aj v závislosti of pH. Sledovanie kinetiky agregácie-rozpadu proteínov.

Kontaktná osoba: Ing. Mário Mihaľ, PhD.

mario.mihal@stuba.sk