Popis:

Meranie hustoty kvapalín na základe kmitania U-trubičky, s presnosťou na 0.01 g.cm-3 v teplotnom intervale 15-90 °C. Presnosť nastavenia teploty 0.05 °C. Vzorka 2ml.

Služby:

Vysoko presné meranie hustoty. Závislosť hustoty od teploty.

Kontaktná osoba: Ing. Marek Blahušiak, PhD.

marek.blahusiak@stuba.sk