Popis:

Meranie viskozity kvapalín, od 0,001 Pa.s, s nastavením teploty od -10 do 200 °C s presnosťou na 0,005 °C. Rotačný a oscilačný mód merania. Vzorka 1ml.

Služby:

Meranie viskozity. Presné stanovenie viskozity aj pre nízkoviskózne kvapaliny. Charakterizácia nenewtonovského správania sa kvapalín. Závislosť viskozity od teploty.

Kontaktná osoba: Ing. Mário Mihaľ, PhD.

mario.mihal@stuba.sk